FPR9K-NM-2X100G Cisco Firepower 9300 2 Port 100G Network Module

Card mạng cho Firewall Cisco FPR9K-NM-2X100G Cisco Firepower 9300 2 Port 100G Network Module for Firepower FPR-C9300

Mã sản phẩm: FPR9K-NM-2X100G