FPR9K-NM-6X10SR-F Cisco Firepower 9300 6 Port 10G SR FTW Network Module

Card mạng cho Firewall Cisco FPR9K-NM-6X10SR-F Cisco Firepower 9300 6 Port 10G SR FTW Expansion Network Module for Firepower FPR-C9300

Mã sản phẩm: FPR9K-NM-6X10SR-F

Đánh giá FPR9K-NM-6X10SR-F Cisco Firepower 9300 6 Port 10G SR FTW Network Module

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá FPR9K-NM-6X10SR-F Cisco Firepower 9300 6 Port 10G SR FTW Network Module
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào