ISR4321-AXV/K9 Cisco ISR 4321 AXV Bundle, w/APP, SEC, UC lic, CUBE-10

Thiết bị định tuyến Router Cisco ISR4321-AXV/K9 ISR 4321 AXV Bundle, with CUBE-10, IPBase, APP, SEC and UC licenses

✓ Mã sản phẩm: ISR4321-AXV/K9