J9736A Aruba 2920/2930M 3m Stacking Cable

J9736A Aruba 2920/2930M 3m Stacking Cable sử dụng cho các dòng switch Aruba 2920, 2930M và stack module JL325A chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: J9736A