Switch R8N88A Aruba 6000 24 Ports GbE, 4 Ports Uplink 1G SFP

R8N88A Switch Aruba 6000 24G 4SFP, có thiết kế 24 Ports GbE, 4 Ports SFP, 1 Ports Console Mini USB, 1 Ports USB. thiết bị chuyển mạch R8N88A là Switch Access Layer 2, Layer 3 basic phù hợp cho chi nhánh văn phòng nhỏ.

✓ Mã sản phẩm: R8N88A