JL366A Aruba 8400X 6-port 40GbE/100GbE QSFP28 Advanced Module

JL366A Aruba 8400X 6-port 40GbE/100GbE QSFP28 Advanced Module, sử dụng cho dòng switch Aruba 8400 Chassis series chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: JL366A