JL600A Aruba X391 550W Port to Power AC Power Supply

Module nguồn Aruba X391 JL600A công suất 550W port to power AC, dùng cho switch Aruba 8360-48Y6C, chính hãng giá tốt

✓ Mã sản phẩm: JL600A