JL758A Aruba 6300M 1050W 36-72VDC Input PoE Power Supply

Module nguồn Aruba 6300M JL758A công suất 1050W, điện áp vào 36-72VDC (input PoE).

✓ Mã sản phẩm: JL758A