Kemp LM-X1

The LoadMaster X1 is a load balancer appliance built for optimizing smaller application workloads, Max Balancer L4 Throughput Up To 1Gbps, Max Balancer L7 Throughput Up To 1Gbps, 70,000 L7 (http) requests per second, 4,000,000 L4 concurrent connections, 32,800 L7 concurrent connections, SSL Acceleration 2K Keys up to 1,000 TPS.

Đánh giá Kemp LM-X1

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kemp LM-X1
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào