Kemp LM-X25

The LoadMaster X25 load balancer provides the most complete high-performance application delivery platform with dual power supplies and RAID storage for enhanced resilience. Max Balancer L4 Throughput Up To 26.2 Gbps, Max Balancer L7 Throughput Up To 25 Gbps, 1,000,000 L7 (http) requests per second, 525,000 L7 concurrent connections, 75,800,000 L4 concurrent connections, SSL Acceleration 2K Keys up to 20,000 TPS.

Đánh giá Kemp LM-X25

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kemp LM-X25
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào