Kemp LM-X3

The LoadMaster X3 is a high performance load balancer that will allow your organisation to grow it’s business. Max Balancer L4 Throughput Up To 3.6Gbps, Max Balancer L7 Throughput Up To 3.4Gbps, 180,000 L7 (http) requests per second, 8,600,000 L4 concurrent connections, 125,000 L7 concurrent connections, SSL Acceleration 2K Keys up to 1,700 TPS.

Đánh giá Kemp LM-X3

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Kemp LM-X3
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào