Linksys E8450

Model: Thiết bị Linksys E8450 – Dual-Band AX3200 WiFi 6 Router

Detail: Tầm sóng bao phủ ~200m vuông, mức tải hơn 25 thiết bị, và Tốc độ lên đến 3.2 Gbps ● Tăng khả năng tải nhiều thiết bị hơn với công nghệ WiFi 6 ● Dễ dàng cài đặt bằng Trình duyêt ● Tăng cường bảo mật hơn với tính năng Guest WiFi.