LINKSYS RE7000

Model: Linksys RE7000 Max-Stream Ac1900+ Wi-Fi Range Extender

Detail: – Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. AC1900 Wi-Fi Speed – Thiết bị hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 Ghz và 5 Ghz.