Linksys MR7350

Model: Thiết bị Linksys MR7350 – MAX-STREAM Mesh WiFi 6 Router

Detail: Tăng khả năng tải nhiều thiết bị hơn với công nghệ WiFi 6 ● Tầm sóng bao phủ ~150m vuông, mức tải hơn 25 thiết bị, và Tốc độ lên đến 1.8Gbps ● Ethernet Ports: 1 WAN + 4 LAN, USB 3.0. 2x internal antennas ● Tăng độ phủ với công nghệ Intelligent Mesh™ ● Cài đặt dễ dàng bằng ứng dụng Linksys App.