Linksys E7350

Mdoel: Thiết bị Linksys E7350 – Dual-Band AX1800 WiFi 6 Router

Detail: Tầm sóng bao phủ ~130m vuông, mức tải hơn 20 thiết bị, và Tốc độ lên đến 1.8Gbps ● Tăng khả năng tải nhiều thiết bị hơn với công nghệ WiFi 6 ● Ethernet Ports: 1 WAN + 4 LAN, USB 3.0. 2x internal antennas ● Tăng cường bảo mật hơn với tính năng Guest WiFi.