LINKSYS RE6400

Model: Linksys RE6400 AC1200 BOOST EX Wi-Fi Range Extender

Detail:  Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless chuẩn A/B/G/N. AC1200 Wi-Fi Speed. – Thiết bị gồm 2 antenna rời hoạt động tương thích với chuẩn a/b/g/n với tần số 2.4 Ghz và 5 Ghz.