LINKSYS EA9300

Model: Linksys EA9300 Max-Stream™ AC4000 Tri-Band Wi-Fi Router

Detail: Wireless Router chuẩn A+N phát ba băng tần (2.4GHz, 5GHz và 5GHz) đồng thời để tối đa hoá băng thông và giúp tránh nhiễu mạng. – 4 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0, 1x USB2.0. – Bộ vi sử lý bốn nhân @ 1.8 GHz, RAM 512 MB, Flash 256 MB. – Tốc độ không dây lên đến 4Gb (Tri-band Gigabit, N750Mbps + AC1625Mbps + AC1625Mbps, tùy thuộc vào card wireless của thiết bị đầu cuối).