N2200-PDC-350W-B – Cisco Nexus 2200 DC Power supply, Back-to-front airflow (Reversed airflow, port side intake), spare

N2200-PDC-350W-B – Cisco Nexus 2200 DC Power supply, Back-to-front airflow (Reversed airflow, port side intake), spare

✓ Mã sản phẩm: N2200-PDC-350W-B

Đánh giá N2200-PDC-350W-B – Cisco Nexus 2200 DC Power supply, Back-to-front airflow (Reversed airflow, port side intake), spare

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N2200-PDC-350W-B – Cisco Nexus 2200 DC Power supply, Back-to-front airflow (Reversed airflow, port side intake), spare
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào