N9K-C9300-FAN3-B Cisco Nexus 9000 series Fixed Fan.

Bộ quạt N9K-C9300-FAN3-B Fixed Fan sử dụng cho switch Cisco Nexus 9000 2RU , port-side Exhaust.

✓ Mã sản phẩm: N9K-C9300-FAN3-B