N9K-C9504= Cisco Nexus 9504 Chassis with 4 line card slots (Spare)

Cisco Nexus 9504 N9K-C9504= Chassis with 4 line card slots spare, up to: 4 line cards, 4 power supplies, 6 fabric modules of the same type, 2 system controllers, 2 supervisors of the same type, 3 fan trays.

✓ Mã sản phẩm: N9K-C9504=

Đánh giá N9K-C9504= Cisco Nexus 9504 Chassis with 4 line card slots (Spare)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-C9504= Cisco Nexus 9504 Chassis with 4 line card slots (Spare)
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào