N9K-C9508-FAN2 Cisco Nexus 9500 8-slot chassis fan tray Generation 2.

Cisco Nexus 9500 8-slot chassis 400G cloud scale fan tray generation 2 N9K-C9508-FAN2 .

✓ Mã sản phẩm: N9K-C9508-FAN2

Đánh giá N9K-C9508-FAN2 Cisco Nexus 9500 8-slot chassis fan tray Generation 2.

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-C9508-FAN2 Cisco Nexus 9500 8-slot chassis fan tray Generation 2.
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào