Thiết bị Cisco Nexus N9K-SUP-A+=

Cisco Nexus 9500 N9K-SUP-A+= 4-Core/8-Thread Supervisor, spare 1.8GHz x86, 16GB DRAM, 64GB SSD

✓ Mã sản phẩm: N9K-SUP-A+=

Đánh giá Thiết bị Cisco Nexus N9K-SUP-A+=

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị Cisco Nexus N9K-SUP-A+=
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào