N9K-X9736PQ= Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP ACI Spine line card, spare

Cisco Nexus 9500 ACI Spine line card N9K-X9736PQ= 36p 40G-Gigabit Ethernet QSFP, spare

✓ Mã sản phẩm: N9K-X9736PQ=

Đánh giá N9K-X9736PQ= Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP ACI Spine line card, spare

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-X9736PQ= Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP ACI Spine line card, spare
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào