QFX10002-60C Juniper QFX10002 with 60-port 100GbE QSFP28/60-port 40GbE QSFP+/192-port 10GbE SFP+

Switch Juniper QFX10002-60C QFX10002 system with 60-port 100GbE QSFP28 / 60-port 40GbE QSFP+ / 192-port 10GbE SFP+ with 4 1600 W AC power supplies, 4 power cables and 3 fan trays
✓ Mã sản phẩm: QFX10002-60C

Đánh giá QFX10002-60C Juniper QFX10002 with 60-port 100GbE QSFP28/60-port 40GbE QSFP+/192-port 10GbE SFP+

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá QFX10002-60C Juniper QFX10002 with 60-port 100GbE QSFP28/60-port 40GbE QSFP+/192-port 10GbE SFP+
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào