QFX10002-72Q-DC Juniper QFX10002 72-port 40GbE QSFP+ / 24-port 100GbE QSFP28 / 288-port 10GbE SFP+

Switch Juniper QFX10002-72Q-DC QFX10002 system with 72-port 40GbE QSFP+ / 24-port 100GbE QSFP28 / 288-port 10GbE SFP+ with 4 1600 W DC power supplies and 3 fan trays.
✓ Mã sản phẩm: QFX10002-72Q-DC