QFX5100-24Q-3AFI Switch Juniper QFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots

Thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-24Q-3AFI (QFX5100 24Q 3AFI) QFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots, Layer 3, dual SFP/RJ-45 management ports, AC PSU, back-to-front airflow chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: QFX5100-24Q-3AFI