QFX5100-24Q-D-3AFO Switch Juniper QFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots

thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-24Q-D-3AFO (QFX5100 24Q D 3AFO) QFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots, Layer 3, dual SFP/RJ-45 management ports, DC PSU, front-to-back airflow chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: QFX5100-24Q-D-3AFO