QFX5100-24Q-DC-AFO Switch Juniper QFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots

thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-24Q-DC-AFO (QFX5100 24Q DC AFO) QFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots, Layer 3, redundant fans, redundant DC power supplies, front-to-back airflow chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: QFX5100-24Q-DC-AFO