QFX5100-48T-DC-AFI Switch Juniper QFX5100 48 100M/1G/10G RJ-45 ports, 6 QSFP ports

thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-48T-DC-AFI (QFX5100 48T DC AFI) QFX5100, 48 100M/1G/10G RJ-45 ports, 6 QSFP ports, Layer 3, redundant fans, redundant DC power supplies, back-to-front airflow chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: QFX5100-48T-DC-AFI