QFX5100-96S-AFO Switch Juniper QFX5100, 96 SFP/SFP+ Ports, 8 QSFP+ Ports

thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-96S-AFO (QFX5100 96S AFO) QFX5100, 96 SFP/SFP+ Ports, 8 QSFP+ Ports, Layer 3, AC PSU, front-to-back airflow chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: QFX5100-96S-AFO