QFX5100-96S-DC-AFI Switch Juniper QFX5100, 96 SFP/SFP+ Ports, 8 QSFP+ Ports

thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-96S-DC-AFI (QFX5100-96S-DC-AFI) QFX5100, 96 SFP/SFP+ Ports, 8 QSFP+ Ports, Layer 3, DC PSU, back-to-front airflow chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: QFX5100-96S-DC-AFI