R8R52A Aruba Power Supply CX 10000 Series Power to Port(BF) AC Unit

Bộ nguồn Aruba R8R52A chuyên dụng cho switch Aruba CX 10000 series, power to port (BF) AC unit, luồng không khí từ phía sau ra trước, công suất 800W.

✓ Mã sản phẩm: R8R52A