R8R54A Module Fan Aruba CX 10000 Series Power-to-Port (BF)

module quạt Aruba R8R54A chuyên dùng cho switch CX 10000 series, Power-to-Port (BF), Luồng không khí đi từ trước ra trước.

✓ Mã sản phẩm: R8R54A