R9F62A Module Quạt Aruba 6300M Power To Port Airflow Fan Tray

Module quạt Aruba R9F62A dùng cho switch 6300M series, power to port Airflow fan. Báo giá tốt quạt rời switch Aruba chính hãng

✓ Mã sản phẩm: R9F62A