Sonicwall 02-SSC-6858 Secure Upgrade Plus Advanced Edition 2Yr

Thiết bị bảo mật Sonicwall 02-SSC-6858 with Wireless-AC Secure Upgrade Plus – Advanced Edition – 2 Year License, tích hợp các công nghệ bảo mật nâng cao như SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP), Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-6858