Sophos XSAZTCHC8 4 port GbE copper PoE + 4 port GbE copper

Sophos XSAZTCHC8 4 port GbE copper PoE + 4 port GbE copper FleXi Port module (for XGS 2xxx/3xxx/4xxx models only). Card mạng mở rộng có 4 cổng RJ45 1 GbE, sử dụng cho các dòng FireWall XGS 2xxx/3xxx/4xxx.

Mã sản phẩm: XSAZTCHC8