Switch Cisco C9410R Catalyst 9400 Series 10 Slot Chassis

Switch Cisco C9410R Catalyst 9400 Series 10 Slot Chassis, no power supply

✓ Mã sản phẩm: C9410R

Đánh giá Switch Cisco C9410R Catalyst 9400 Series 10 Slot Chassis

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Switch Cisco C9410R Catalyst 9400 Series 10 Slot Chassis
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào