Switch Cisco N5K-C5672UP-16G – Digitech JSC

Thiết bị mạng Switch Cisco Nexus N5K-C5672UP-16G (N5K C5672UP 16G) 1RU, 24 Ports 10-Gbps SFP+, 24 Unified Ports, 6 ports 40G QSFP+

✓ Mã sản phẩm: N5K-C5672UP-16G