Thiết Bị Switch Cisco Nexus N5648-B-36Q – Digitech JSC

Thiết bị mạng Switch Cisco Nexus N5648-B-36Q (N5648 B 36Q) 5648Q chassis 36 x 40GE Ports/FCoE 4PSU, 3 FANs, (1 GEM)

✓ Mã sản phẩm: N5648-B-36Q