Switch Juniper EX4650-48Y-DC-AFO

Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4650-48Y-DC-AFO​​​​ (EX4650 48Y DC AFO)

EX4650, 48 25GbE/10GbE/GbE SFP28/SFP+/SFP ports

8 100GbE/40GbE QSFP28/QSFP+ ports, redundant fans

2 DC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit

and front to back airflow

chính hãng giá tốt