Switch Juniper QFX5120-48YM-DC-AI 48x25GbE+8x100GbE MACsec AES256 DC

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper QFX5120-48YM-DC-AI 48x25GbE+8x100GbE MACsec AES256 DC back to front air flow DC power

✓ Mã sản phẩm: QFX5120-48YM-DC-AI