Switch Juniper QFX5120-48YM-DC-AO 48x25GbE+8x100GbE MACsec AES256 AC

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper QFX5120-48YM-DC-AO 48x25GbE+8x100GbE MACsec AES256 switch  AC front to back air flow DC power

✓ Mã sản phẩm: QFX5120-48YM-DC-AO