Thiết bị tường lửa firewall Sonicwall 01-SSC-0220 HA

01-SSC-0220 thiết bị tường lửa Firewall Sonicwall TZ600 HA (high availability) có 10 cổng mạng tốc độ 1GbE, 2 cổng USB, 1 cổng consle, có 1 vị trí mở rộng Network Module card sẵn sàng cho nhiều yêu cầu kết nối và các giải pháp bảo mật trong hệ thống mạng.
✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-0220