WS-C2960L-8TS-LL Cisco Catalyst 2960L 8 Ports GigE 2x 1G SFP Lan Lite

Thiết bị chuyển mạch Switch Acess Cisco WS-C2960L-8TS-LL Catalyst 2960L 8 Ports 10/100/1000 Ethernet Layer 2, 2 x 1G SFP LAN Lite

✓ Mã sản phẩm: WS-C2960L-8TS-LL