XGS-136w-HW Firewall Sophos XGS 136w tích hợp Wifi 802.11ac, hỗ trợ module 3G/4G

Tường lửa Sophos XGS 136w HW được tích hợp bộ xử lý Xstream Protection, cung cấp 10 x GbE copper, 2 x 2.5 GbE copper, 2 x SFP fiber, Wifi 802.11ac, 1 Module slot hỗ trợ 3G/4G, phù hợp với mô hình khoảng 100 đến 200 user.

Mã sản phẩm: XGS-136w-HW