01-SSC-1711 Sonicwall Total Secure Advanced Edition 1 Year

Thiết bị tường lửa 01-SSC-1711 Sonicwall kèm License Total Secure – Advanced Edition 1 Year. Firewall Sonicwall 01-SSC-1711 có thông lượng 1.9 Gbps, thông lượng IPS: 1.2 Gbps, hỗ trợ 50 Site-to-site VPN tunnels là chọn lựa hoàn hảo cho giải pháp bảo mật hệ thống mạng doanh nghiệp.
✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-1711