02-SSC-1834 SonicWall SOHO 250W Wireless-N Secure Upgrade Plus 2Y

Thiết bị tường lửa 02-SSC-1834 SonicWall SOHO 250W Wireless-N Secure Upgrade Plus 2 Year. FireWall 02-SSC-1834 có gói hỗ trợ nâng cấp phần mềm, phần cứng với chi phí ưu đãi dành cho đối tác của SonicWall giúp thích ứng với sự thay đổi của hệ thống mạng hiện đại.

✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-1834