02-SSC-1835 SOHO 250W Secure Upgrade Plus Advanced Edition 2 Year

Thiết bị tường lửa 02-SSC-1835 SonicWall SOHO 250W Wireless-N Bundle Upgrade Plus Advanced Edition 2 Year. FireWall 02-SSC-1835 tích hợp sẵn các dịch vụ nâng cấp phần cứng phần mềm từ SonicWall.

✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-1835