2D-C6807-XL= Cisco Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU (spare) w/2D Barcode

Switch Cisco 2D-C6807-XL= Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU (spare) with 2D Barcode
✓ Mã sản phẩm: 2D-C6807-XL=

Đánh giá 2D-C6807-XL= Cisco Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU (spare) w/2D Barcode

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá 2D-C6807-XL= Cisco Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU (spare) w/2D Barcode
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào