54-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch G2540x

– 48 port LAN Gigabit RJ-45; 6 port Gigabit/ 10 Gigabit SFP+ slot.

– Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol-based VLAN, VoIP VLAN, Surveillance VLAN, VLAN Management Q-in-Q basic, Port Isolation.

– Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền (8 group, mỗi group tối đa 8 port).